Planinski turizam i banje Srbija

Pon-Pet 09h - 20h

Sub 09h - 14h

Krstarenje Đerdapskom klisurom

DNEVNI IZLET 28.07.2019.

Cena aranžmana: 2900,00din

Program putovanja

 • Polazak iz Novog Sada/Beograda/Šida u jutarnjm časovima (oko 06.00h). Vožnja autoputem preko Beograda prema Braničevu. Dolazak u manastir Tumane, u blizini Golupca.
 • Manastir Tumane poznat je po isceliteljskim moćima Prepodbnog Zosima. U okviru manastirskog kompleksa se nalazi mini zološki vrt, kao i manastirska gostoprimnica (restoran) na obali male Tumanske reke.
 • Slobodno vreme za jutarnju kafu ili doručak u restoranu u kojem nema cena, a svako plaća koliko želi. Nakon posete manastira, vožnja do Tekija i ukrcavanje na brod gde nas čeka krstarenje Đerdapom od 2 sata kroz Mali i Veliki Kazan. Idući tim putem, videćemo brojne znamenitosti koje krase ovaj predeo, poput Trajanove table, Decibelove glave, Hajdučke vodenice i brojnih signalnih kućica. Nakon toga, put nas vodi ka jednom od najznačajnih spomenika kulture na našim prostorima - Golubačkom gradu i obilazak srednjovekovne tvrđave, tek renovirane koja sija punim sjajem.
 • Nastavak vožnje do Srebrnog jezera. Pauza za ručak u nekom od restorana na obali jezera ili za neke druge individualne aktivnosti.
 • Povratak za Beograd/Šid/Novi Sad u večernjim časovima (oko 22.00h). Kraj programa.
 • Napomene

 • Termini fakultativnih izleta su promenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika (minimum za realizaciju fakultativa je 30 putnika). Agencija formira cenu fakultativnog izleta na osnovu više elemenata (ulaznica, prevoz, parking, usluga vodiča...)
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužne trajanja zajedničkog obilaska, poštovanja zakonske satnice autobusa u pokretu, itd)
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužve na granici, gužve u saobraćaju, zatvaranju nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu i dr)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, viznim i Opštim usovima putovanja organizatora
 • Putnik za valjanost dokumentacije sam odgovara
 • Aranžman obuhvata:

 • Prevoz turističkim autobusom prema programu putovanja (klima, TV/DVD)
 • Usluga licenciranog vodiča/pratioca grupe
 • Krstarenje Đerdapom u trajanju od 2h
 • Troškove realizacije programa
 • Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove putnika
 • Fakultativne troškove
 • Mogućnost organizovanja ručka na brodu ili nekom od restorana na Srebrnom jezeru